Turn On Javascript please for correct site working!

TEL  016/820 700
CONTACT

 

10-jarige aansprakelijkheid aannemers en architecten

De 10 jarige aansprakelijkheid van aannemers en architecten (en bij uitbreiding bouwpromotoren) is van openbare orde en wordt in eerste instantie geregeld door artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek.

De aansprakelijkheidstermijn kan de facto niet korter zijn dan 10 jaar en begint te lopen vanaf de definitieve oplevering. De betrokken partijen kunnen evenwel overeenkomen dat de aansprakelijkheidsperiode start vanaf het moment van de voorlopige oplevering.

De aansprakelijkheid is van toepassing op zowel zichtbare als de verborgen gebreken ten opzichte van de bouwheer op het vlak van:

  • zware gebreken aan het bouwwerk zelf,
  • gebreken in het algemeen ingevolge de ongeschiktheid van de ondergrond,
  • de instabiliteit van het bouwwerk,
  • vanaf het 3de jaar: problemen met de waterdichtheid van alle elementen van de constructie.

De aansprakelijkheid van de architect is wel beperkt tot de conceptiefouten of fouten in de controle van het werk. De aannemer kan uiteraard aansprakelijk gesteld worden voor de uitvoering van het werk. De bouwpromotor die het bouwproject van concept tot oplevering begeleidt of initieert kan in principe voor elke stap in het bouwproces verantwoordelijk gesteld worden.

De verzekeringspolis 10-jarige aansprakelijkheid aannemers en architecten biedt naast de dekking om de financiële gevolgen van de verantwoordelijkheid voor fouten in het bouwwerk te vergoeden eveneens een luik met o.a. burenhinder zoals omschreven in artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek.

De koper heeft dus 10 jaar de tijd na de aanvaarding van het werk om zijn vordering in te stellen. Na deze termijn is de vordering niet meer ontvankelijk, kunnen de aannemer en architect niet meer aansprakelijkheid gesteld worden en zal de polis geen tussenkomst meer verlenen. Tot dan blijven aannemers, architecten en andere betrokken partijen verantwoordelijk voor de constructie die ze geconcipieerd en afgeleverd hebben, ook na hun pensionering, faillissement, verandering van werkgever of zelfs hun overlijden.