Turn On Javascript please for correct site working!

TEL  016/820 700
CONTACT

 

Bedrijfsschade

Deze waarborg wordt de levensverzekering van de onderneming genoemd.

 Als aanvulling aan de brandpolis heeft de dekking bedrijfsschade tot doel uw onderneming in dezelfde financiële situatie te brengen als deze waarin ze zich zou hebben bevonden mocht het schadegeval zich niet hebben voorgedaan.

De bedoeling van deze polis is het geldelijk ten laste nemen van de financiële gevolgen van een gedekt schadegeval dat ressorteert onder de waarborg ‘brand en aanverwante gevaren’ of bij uitbreiding ‘elk door de brandpolis gedekt schadegeval’.

Het uit te keren bedrag wordt ofwel forfaitair bepaald en bestaat dan uit een vaste dagvergoeding of wordt gebaseerd op de resultaatrekening van het bedrijf.

Wanneer uw onderneming door een brandschade of een door de brandpolis gedekt schadegeval haar activiteiten geheel of gedeeltelijk moet staken wordt u namelijk geconfronteerd met een dramatische vermindering van de inkomsten. De vaste kosten lopen inmiddels gewoon door en wellicht moet u zelfs extra kosten gemaakt worden om de daling van de omzet te beperken. In het slechtste geval loopt u misschien zelfs het risico op langdurige onbruikbaarheid van uw gebouwen en inboedel of zelfs een gehele of gedeeltelijke ontoegankelijkheid.

De vergoedbare periode is standaard voorzien op 1 jaar, maar kan variëren tussen 3 maanden en 2 jaar afhankelijk van de bedrijfsnoden.

Tijdens een gehele of gedeeltelijke onderbreking van de bedrijfsactiviteiten ontvangt u tijdens de vergoedingsperiode op basis van de formule van de resultaatrekening de betaling van:

  • De vaste kosten,
  • Het winstverlies,
  • De betaling van de extra kosten om het winstverlies te kunnen beperken.