Turn On Javascript please for correct site working!

TEL  016/820 700
CONTACT

 

Bijstand

De geografische reikwijdte van die waarborgen kan variëren naargelang van het soort contract dat men sluit. Sommige prestaties kunnen gedekt zijn zowel in België als in het buitenland, andere alleen maar in het buitenland.
Wat waarborgt de medische bijstandsverzekering?

Voorbeelden :

In België kan uw bijstandverlener u voor u op reis vertrekt doeltreffend helpen door u gezondheids- of welzijnsinformatie te verstrekken. Wanneer zich tijdens een reis een geval van ziekte of een ongeval voordoet kan hij eveneens thuis bijstand verlenen tijdens en na een hospitalisatieperiode (hulp bij huishoudelijke taken, kinderopvang voor kinderen onder de zestien jaar, …).

In het buitenland biedt de bijstandverlener naast een uitgebreide medische bijstand zeer vaak bovenop de terugbetalingen van de sociale zekerheid de garantie op terugbetaling van de in het buitenland gemaakte medische kosten, net als de medische kosten voor nabehandeling in België van in het buitenland gedekte zorgen.

Naargelang van uw dekkingen, kan de bijstandverlener eveneens :

* in sommige gevallen de hospitalisatiekosten voorschieten
* de opsporings- en reddingskosten betalen (bijvoorbeeld op een skipiste)
* zorgen voor het bezoek van een verwante bij een verlengde ziekenhuisopname
* de andere verzekerden en in het bijzonder de kinderen ten laste nemen (repatriëring, begeleiding, …)
* repatriëren bij overlijden
* de vervroegde terugkeer organiseren in geval van hospitalisatie of overlijden van een verwante of in geval van ernstige schade aan de woning
* in geval van wijziging van de retourdatum, tussenkomen in de bijkomende transportkosten voor de retour en in de eventuele kosten voor verlenging van verblijf
* brillen, prothesen of geneesmiddelen opsturen ter plaatse indien die niet beschikbaar zijn in het vakantieoord
* vervoerbewijzen, belangrijke reisdocumenten of bagage in geval van diefstal of verlies ter plaatse sturen
* zorgen voor de repatriëring van het voertuig van de verzekerde door een vervangingschauffeur
* bijstand aan huisdieren verlenen
* …